Lengyel László: A világosság lobogója alatt

Lengyel László: A világosság lobogója alatt
Kossuth: „A magyar nép állhatatos maradt türelmében, és amikor kardot rántott, akkor eldobta a hüvelyét. Hogy mindaddig harcoljon, amíg a civilizációnak csak egy ellensége is él.” Orbán eldobta a hüvelyt, a kardot és a népet is.

Dobozi István: Biden vagy Trump?

Dobozi István: Biden vagy Trump?
Gavin Newsome kaliforniai kormányzó és Gretchen Whitmer michigani kormányzó ugrásra készen áll. A politikai tét nem kicsi: a nyíltan bosszúvágytól vezérelt, autokratikus hajlamú Donald Trump visszatérésének megtorpedózása.
AJÁNLÓ

Lendvai Ildikó: Új baloldalt a régi helyett!

Lendvai Ildikó: Új baloldalt a régi helyett!
Az Idea felmérése szerint a Tiszát a hívei nagyobb része jobboldalinak tartja, miközben sajátmagát nem. Soraikban kétszer annyi a magát liberálisnak valló, mint a konzervatív. De magukat a legtöbben középre sorolják. Nem igaz tehát, hogy teljesen elvakultak...

Hajdú Miklós: Maffiaállamot gyökerestől

Hajdú Miklós: Maffiaállamot gyökerestől
A kizárólag állami vagyonjuttatással működő közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (Kekva) intézményét meg kell szüntetni úgy, hogy az állami vagyonjuttatás keretében átadott vagyon az államra szálljon vissza...

Balla Zsófia: Pro Musica – Jagamas Jánosnál

Balla Zsófia: Pro Musica – Jagamas Jánosnál
Olyan teljesítmény ez, amihez hasonlót előtte csak Bartók és Brăiloiu,ért el. Jagamas grandiózus népzenegyűjteménye, amelyet a kolozsvári Folklór-intézet archívuma őriz, magyar népdalokon kívül számos román dallamot is tartalmaz.

Huszár Ágnes: A másnap

Huszár Ágnes: A másnap
Amikor Bayer Zsolt, a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével kitüntetett személy azt válaszolja az őt a külügyminisztériumi orosz hekkertámadásról kérdező újságírónak, hogy „pont leszarom”, látjuk, halljuk: már a látszatra sem ügyelnek.
KÖZAKTUÁL

NJF: Dnyeszter-mente és parittya

NJF: Dnyeszter-mente és parittya
A háború után "ideiglenesen" az NDK-ban, Csehszlovákiában, Magyarországon és másutt állomásozott szovjet csapatok kivonása során e katonai erők stratégiai tartalék hadianyagait ugyanezekben a raktárakban helyezték el...
SAJTÓ/FÓRUM

Az internetes szólászabadság gordiuszi csomója

Az internetes szólászabadság gordiuszi csomója
Jeffrey Tucker konzervatív publicista úgy véli, hogy a médiát egyre inkább a kormányzati cenzúra és a vele szimbiózisban működő, szintén pártos, demokratikus felhatalmazás nélkül működő tényellenőrző szervezetek uralják.

Ágoston Hugó: Volt egyszer egy Magyar Krónika…

Ágoston Hugó: Volt egyszer egy Magyar Krónika…
Teljes mértékben egyetértünk a lap koncepciójával, formátumával és szerzői gárdájával. Jobb munkatársakat keresve sem lehetett volna találni. Az ünneprontás szándéka nélkül meg kell fogalmaznunk azonban egy apró aggályunkat és ezzel kapcsolatos javaslatunkat is.

Ausztriában nem lehet példa Orbán Viktor

Ausztriában nem lehet példa Orbán Viktor
A németek és a franciák attól tartanak, hogy Washington egyre inkább a felemelkedő Kínával szembenállásra próbálja felhasználni a NATO-t, holott az a kommunista szovjet birodalom féken tartására jött létre...
VÉLEM ÉN

Vásárhelyi Mária: Most hátradőlnek…

Kórusban hajtogatják, mindegy hogy ki, csak verje szét az Orbán-rendszert, jóllehet az egész XX. század arról szólt, hogy soha nem mindegy, hogy ki, milyen eszközökkel, és hogy tragédiába torkollik, ha eluralkodik az a mentalitás, hogy a cél szentesíti az eszközt.

Szent-Iványi István: Orbán Viktor csak reszelgeti a körmét…

Amennyiben nem az 5. cikk szerinti katonai műveletről van szó, a részvételről minden tagállam szabadon dönt, részvételi kötelezettség nincs, és opt-out-ra sincs szükség. Érthető, hogy ezt mind Moszkvában, mind Washingtonban túlértékelték, a NATO-tól való távolodás előjelének tekintették.

Szabó Zsolt: Népi bölcsesség

Atomvillanás balról! – üvöltötte egy őrmester a nyolcvanas évek derekán egy Fejér megyei laktanyában, mire a sorkatonák teljes menetfelszerelésben dőltek jobbra. Nem annyira a fenyegető vezényszó miatt, inkább a röhögéstől. Ez a kép villant fel előttem...

Selmeci János: Még több Németh Szilárdot Magyarországnak!

Persze nem tudjuk, hogy a szőnyeg szélére állítják-e a Karmelitában az egykori rezsibiztost Csepel teljes elvesztéséért, bár az alapítványába összepakolt vagyont aligha kell féltenie, a tanulságot pedig nem csak neki érdemes levonnia.

Demény Péter: Dózsa György mérlegelő unokája vagyok én

Tudtunk bármit is Tőkés László diktatorikus hajlamairól vagy a nőügyeiről? Nem tudtunk, mert 1989 Romániájában nem is tudhattunk. Azt tudtuk, azt viszont egyértelműen, hogy ami most van, borzasztó, emberhez méltatlan, ebben mi már nem akarunk élni.

Bolgár György: Az utcahossz hete

A mostani ítéletet egy ciprusi bíró által vezetett tanács hozta meg, francia, olasz, horvát és román bíró részvételével. Egyikük sem hozható kapcsolatba Sorossal, viszont mindegyiküknek óriási hazai és nemzetközi jogi tapasztalata van.
TUDOM ÁM

Komlós Attila: Találkozás a banánnal – én meg MI

Komlós Attila: Találkozás a banánnal – én meg MI
Borbélyhoz mentem a Blahán. Vigyél magaddal! – szólt rám a sarkon egy banán. Nem félsz, hogy megeszlek – kérdtem tőle, csak úgy lazán. Mosolygott és fülembe súgta: Annyira azért ne bízd el magad, babám!

Gáll Ernő: Az identitás útvesztői

Gáll Ernő: Az identitás útvesztői
Az európai integráció szorgalmazása elválaszthatatlan a szomszédos országokkal kialakítandó jó kapcsolatok ápolásától, s teljesítése sohasem történhet az utódállamokban élő magyar kisebbségek kárára. E követelményben Tabajdi Csaba kutatói és politikusi éthoszának alapvető normájára ismerhetünk.

Megfejthették, hogyan építették a piramisokat

Megfejthették, hogyan építették a piramisokat
A kutatók megállapították, hogy az Ahramat-ágnak nevezett folyóág nagyjából 64 kilométer hosszú és 200-700 méter széles lehetett. Az ahramat piramisokat jelent egyiptomi nyelven. Az egykori folyóág mellett harmincegy piramis található ma.
DOKU/TÉKA

Szokai Imre – Tabajdi Csaba: Mai politikánk és a nemzetiségi kérdés

Szokai Imre – Tabajdi Csaba: Mai politikánk és a nemzetiségi kérdés
A nyíltság és nyitottság jegyében fogant írásunk a társadalmi vitákban kikristályosodó gondolatokhoz kíván néhány megközelítéssel hozzájárulni. Célja nem lehet tehát végső, megfellebbezhetetlen igazságok kimondása. Feladata az, hogy a vázolt gondolatsorral felelős eszmecserét indítson a magyar társadalomban.

Kossuth-díjat kapott Visky András

Kossuth-díjat kapott Visky András
Református lelkész édesapját 1958-ban huszonkét év börtönbüntetésre ítélte a kommunista vezetés, ebből hat évet le is töltött. A családot kényszertáborba internálták, ahonnan csak 1964-ben térhettek haza.

Az Európai Parlament Állásfoglalásra irányuló indítványa

Az Európai Parlament Állásfoglalásra irányuló indítványa
... felszólítja a Bizottságot, hogy az Unió alapját képező értékek Magyarország általi súlyos megsértése egyértelmű kockázatának kezelése érdekében teljes mértékben használja ki a rendelkezésére álló eszközöket, különösen a pénzügyi intézkedéseket és gyorsított kötelezettségszegési eljárásokat...
A HÉT 50

Szemlér Ferenc: Az első kiáltvány

A háború végén viszont Arsenie Bărbieru, a Tudor Vladimirescu Hadosztály tisztje azzal a hírrel tért meg, hogy kiáltványunkat egy debreceni ház falán olvasta. Egy évtizeddel később pedig Aurel Mihale közölte velem ugyanezt.

Sütő András: Harangtisztán

Harangtisztán szólnak a költők, költőink, őrszemeink; tornyuk nem készült elefántcsontból; képletes magaslatuk: a felelősségviselésnek szintje; sorsunk, vágyunk szintje; némelyik épp Sziszüphosz verejtékes homlokának szintje a hegyre fölgörgetett szikla árnyékában.

Szász János: Notesz – George Sand unokája

Világszerte gyorsul az emberi beszéd. Rövidülnek a fogalmak. Elharapózódnak a rövidítések. De a gondolatoknak nincs hossza, csak tartalma. Mégis, nemcsak a rövid szoknya a divat. Gyorsan kell élni? Lassan kell gondolkozni? De mindenképpen gondolkodni.

Kovách Géza: A legnemesebb eszmék lelkesítették

Születésének 150. évfordulóján a jobbágyfelszabadítás és nemzeti szabadság rendíthetetlen bajnokát tiszteljük benne, az egyetemes emberi szabadság zászlóvivőjét, kinek emléke kitörölhetetlen maradt az egyszerű nép szívében.

Nagy Pál: Mai és tegnapi költők

Ádám Erzsébet estje ismét eszünkbe juttatta: van Marosvásárhelyen fóruma – s lehet új otthona – az előadóművészetnek. Közönsége is van, változatlanul. Csak támogatást kell nyújtani mindazoknak a tehetséges művészeknek, akik valóban megérdemlik ezt.

Mircea Herivan: A bámulatos pascali elégtétel

Talán Pascal az első, de mindenképp megelőzi Voltaire-t és Diderot-t, aki egy sokkal gazdagabb világegyetemre hivatkozott, mint amilyent a „tapintat” megengedett volna. Egy sokkal komplexebb valóságra, mint a szokásos emberi vízió.

Czégeni József: Hol a határ?

ezt a három szubelemi téglát nevezték kvarkoknak. A szó angol eredetű, James Joyce egyik regényében a „Finnengan’s Wake”-ben a kocsmáros a delirium tremens mélyebb szintjéről időnként felmerül az érzéki világba és ekkor megszólal: „Three quarks for Master Mark!”…

Méliusz József: Levél-féle Kacsó Sándor úrhoz

"Azért írok ezekről, mert könyvedben fel-feltünedezik az is, aki én voltam egykor. Ezzel meglepetést szereztél, bevilágítottál személyes történetem mindenféle eleddig figyelembe nem vett zugolyaiba, s ezt megköszönöm neked."
Ugrás a tetejére